Hosting

BẢNG GIÁ HOSTING WINDOW

Gói Cơ bản
750.000 đ/1 năm
800 MB Dung lượng
20GB Băng thông
5 Sub-domain
1 My SQL
Hỗ trợ phiên bản PHP 5.x
Gói Doanh Nghiệp
800.000 đ/năm
1.2 G Dung lượng
20GB Băng thông
5 Sub-domain
1 My SQL
Hỗ trợ phiên bản PHP 5.x
Gói Chuyên Nghiệp
2.000.000 đ/1 năm
3 G Dung lượng
Không giới hạn băng thông
5 Sub-domain
1 My SQL
Hỗ trợ phiên bản PHP 5.x
Gói Thương mại điện tử
3.800.000 đ/1 năm
5 G Dung lượng
Không giới hạn băng thông
5 Sub-domain
1 My SQL
Hỗ trợ phiên bản PHP 5.x

BẢNG GIÁ  HOSTING LINUX

Gói Cơ bản
750.000 đ/1 năm
800 MB Dung lượng
20GB Băng thông
5 Sub-domain
1 My SQL
Hỗ trợ phiên bản PHP 5.x
Gói Doanh Nghiệp
800.000 đ/năm
1.2 G Dung lượng
20GB Băng thông
5 Sub-domain
1 My SQL
Hỗ trợ phiên bản PHP 5.x
Gói Chuyên Nghiệp
2.000.000 đ/1 năm
3 G Dung lượng
Không giới hạn băng thông
5 Sub-domain
1 My SQL
Hỗ trợ phiên bản PHP 5.x
Gói Thương mại điện tử
3.800.000 đ/1 năm
5 G Dung lượng
Không giới hạn băng thông
5 Sub-domain
1 My SQL
Hỗ trợ phiên bản PHP 5.x

Trên đây là bảng giá dành cho Hosting theo từng gói , để được tư vấn thêm về chọn gói Hosting phù hợp với website , lien hệ ngay: 0947.78.66.33